nadkrólestwo: Eukaryota (jądrowe)   [pCm—rec]

królestwo: Animalia (zwierzęta)   [pCm—rec]

typ: Annelida (pierścienice)   [pCm—rec]

Spirorbis
Spirorbis

[Cr2—rec]

Serpula
Serpula

[T—rec]

typ: Arthropoda (stawonogi)   [Cm—rec]

gromada: Trilobita (trylobity)   [Cm—P]

Holmia
Holmia

[Cm1]

Paradoxides
Paradoxides

[Cm2]


Olenus*

[Cm3]

Agnostus
Agnostus

[Cm3]

Agnostus
Agnostus

[Cm3]

Asaphus
Asaphus

[O1–2]

Calymene blumenbachi
Calymene
blumenbachi

[Swenlok]

Odontopleura
Odontopleura

[S2]

Phacops
Phacops

[S—D]

Phacops
Phacops

[S—D]

Trimerocephalus
Trimerocephalus

[D3 famen]

Rusophycus
Rusophycus

[Cm—P]

Cruziana
Cruziana

[Cm—P]


*okaz, którego nie rysuje się w zeszytach, natomiast jego znajomość obowiązuje do zaliczenia

gromada: Ostracoda (małżoraczki)   [Cm—rec]