nadkrólestwo: Prokaryota (bezjądrowe)   [pCm—rec]

królestwo: Bacteria (bakterie)   [pCm—rec]

struktury sedymentacyjne powstałe przy współudziale bakterii i sinic

jaspilit
jaspilit

[pCm]

stromatolit
stromatolit

[pCm—rec]

onkolit
onkolit

[pCm—rec]