PRAKTYKI

Ogólnogeologiczne ćwiczenia terenowe odbywają się w dwóch rejonach Polski.  

    Część pierwsza (5 dni) odbywa się w rejonie Pobrzeża Kaszubskiego. Obejmuje interesujące obszary ze względu na urozmaiconą rzeźbę i geologię. Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych (kilkanaście osób). Studenci poznają genezę, budowę i przemiany słynnych wydm w rejonie Łeby, procesy dynamiczne zachodzące na różnorodnych typach plaż, zróżnicowanie fauny w zależności od zasolenia morza. Poznają także utwory związane z działalnością lodowcową. Ćwiczenia są pierwszym kontaktem ze skałami osadowymi i zróżnicowanymi skałami krystalicznymi pochodzenia skandynawskiego. Ciekawe zjawiska dynamiczne obserwują w rejonie ujścia Wisły, gdzie występują najmłodsze osady z ostatnich lat oraz współczesne formy morfologiczne.

   Część druga (19) dni odbywa się w bardzo atrakcyjnym geologicznie rejonie – w Górach Świętokrzyskich, gdzie występują skały od kambru do kenozoiku. Jest to spotkanie z prawdziwą geologią terenową, gdzie student najczęściej indywidualnie rozwiązuje problemy geologiczne posługując się zdobytą wiedzą w trakcie studiów. Studenci poszukują i zbierają atrakcyjne skamieniałości i minerały. Część zajęć odbywa się w znanych kamieniołomach. Poza walorami geologicznymi, rejon Gór Świętokrzyskich pozwala na częste spotkania z historią, pięknymi krajobrazami i ciekawą przyrodą.


praca w terenie

 
Wykonała A. Sitek(2004)
strona ostatnio zmieniana 10.05.2007