e-mail: info@us.edu.pl

e-mail: dz.wnoz.us.edu.pl
STRONA ARCHIWALNA
KATEDRY PALEONTOLOGII I BIOSTRATYGRAFII

aktualna strona www znajduje się pod adresem:
http://zsp.wnoz.us.edu.pl/Katedra Paleontologii i Biostratygrafii
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi,
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
tel. 032-291-83-81÷9  w.224; e-mail: kpib@wnoz.us.edu.pl

Tematyka badawcza pracowników:

  • miospory i akritarchy paleozoiku Polski
  • badania palynologiczne na obszarze Górnego Śląska
  • badania paleontologiczne wybranych grup fauny (głównie szkarłupni)
  • sukcesje faunistyczne w paleozoiku i mezozoiku południowej Polski


 
Wykonała A. Sitek
strona istnieje od 1999 P. Filipiak & W. Krawczyński
strona ostatnio zmieniona 15.02.2007